برای دریافت حضوری فقط در تهران  و با هماهنگی قبلی میتونید بستتون رو دریافت کنید 


آدرس انبار فروشگاه برای دریافت حضوری : 

تهران  نازی آباد ته خط نازی آبد ( محل ایست ماشین رو به روی ایستگاه اتوبوس )

قبل حضور با شماره  مدیریت انبار هماهنگ کنید تا زمان دقیق به شما بگویند

09374945884

محل ایست انبار سیار